All FAQs

Please select your question category

Search FAQs

Ακολουθήστε τα βήματα της παρακάτω εικόνας.

 

Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται συνήθως μετά από προσθαφαίρεση προγραμμάτων ή εσφαλμένο τερματισμό του υπολογιστή.

Ανοίξτε τη 'Γραμμή Εντολών' (Command Prompt) από το μενού
Έναρξη -> Όλα τα προγράμματα -> Βοηθήματα -> Γραμμή Εντολών
(Start -> All Programs ->Accessories -> Command Prompt).

Πληκτρολογείστε regsvr32 "C:\Program Files\CADvanced applications\Cabinet Designer 6.2\paramboxedit.dll"
Πληκτρολογείστε regsvr32 "C:\Program Files\CADvanced applications\Cabinet Designer 6.2\LibraryManager.dll"
Πληκτρολογείστε regsvr32 "C:\Program Files\CADvanced applications\Cabinet Designer 6.2\ModelManager.dll"

Αν κατά την αρχική εγκατάσταση της εφαρμογής επιλέξατε άλλη διαδρομή εγκατάστασης από την προκαθορισμένη (C:\Program Files\CADvanced applications\Cabinet Designer 6.2) τότε χρησιμοποιήστε αυτήν.

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με 64 bit λειτουργικό σύστημα αντικαταστήστε το κομμάτι Program Files με Program Files (x86).

Αν έχετε κάποια παλιά έκδοση εφαρμογής εγκατεστημένη μαζί με την καινούργια (π.χ. Cabinet Designer 2003 και Cabinet Designer 6.2) τότε απεγκαταστήστε και τις δύο και εγκαταστήστε ξανά την καινούργια.

Αν συνεχίσει το σφάλμα ή αν δεν υπάρχει παλιά εγκατάσταση εφαρμογής, τότε από τον Πίνακα ελέγχου->Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων απεγκαταστήστε το HASP Device Drivers και εγκαταστήστε τους drivers που θα βρείτε εδώ.

To Cabinet Designer δεν διαθέτει αυτοματισμό για την σχεδίαση καμπύλου τοίχου.
 
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εντολές CAD όπως, PLINE, EXTRUDE κλπ.
 
ΣΤην εικόνα περιγράφεται η διαδικασία σε 4 βήματα:
 
1. Με την εντολή PLINE σχεδιάστε μία γραμμή που να συνδυάζει ευθύ τμήμα και καμπύλο.
 
2. Κάντε OFFSET κατά 0.20μ, όσο δηλαδή είναι το πάχος του τοίχου.
 
3. Ενώστε τα δύο PLINES με δύο μικρά PLINES στα δύο άκρα. Με την εντολή PEDIT - JOIN ενώστε σε ένα PLINE
 
4. Με την εντολή EXTRUDE επιλέξτε το PLINE και δώστε ύψος 3.00 μ, όσο είναι το ύψος του τοίχου.
 
Έτσι έχετε ένα τρισδιάστατο τοίχο με ύψος 3.00μ και πάχος 0.20μ
 
Για να διευκολυνθείτε γυρίστε το επίπεδο ώστε να βλέπετε το σχήμα αξονομετρικά, με την εντολή VPOINT 225 μοίρες.
image.png
 
 

Πρέπει να αλλάξετε το collation της βάσης δεδομένων του MSPM σε Greek_CI_AS.

Πριν εγκαταστήσετε το MSPM ξανά σιγουρευτείτε ότι δεν τρέχει
κάποιο anti-virus ή firewall το οποίο εμπόδισε την επιτυχή
εγκατάσταση. Αν υπάρχει κλείστε το και εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα.

 

Δεν είναι σαφές το τι προκαλεί αυτό το πρόβλημα.

Ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι το πρόβλημα διορθώνεται όταν γίνει επανεγκατάσταση του MSPM.

 

Το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με κάποιους περιορισμούς της βάσης δεδομένων, που κάνει τις ενέργειες αυτές να συμβαίνουν πολύ αργά.

 

Κατ' αρχήν μπορείτε να απλώς να αφήσετε το πρόγραμμα να ολοκληρώσει την ενέργεια χωρίς να το διακόψετε (είτε κάνωντας κάποια άλλη ενέργεια μέσα στο πρόγραμμα είτε τερματίζοντας το). Έχει παρατηρηθεί ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει ακόμη και δέκα λεπτά.

Ωστόσο αν είναι απαραίτητη η άμεση αποκατάσταση του προβλήματος είνα δυνατόνι να τροποποιηθεί ο αριθμός που καθορίζει το χρονικό διάστημαι μετά από το οποίο ένας πελάτης γίνεται ανενεργός.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Πατήστε από το μενού Έναρξη την επιλογή Εκτέλεση

2. Πληκτρολογήστε την εντολή regedit*

3. Κατευθυνθείτε από το δένδρο στην διαδρομή ΗΚΕΥ_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADvanced applications\MSPM

4. Κάντε διπλό κλίκ στο InactiveCustDays που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά

5. Αλλάξτε την τιμή σε 1800.

6. Πατήστε ΟΚ

7. Επανεκκινήστε το MSPM.

 

*Η επεμβάσεις στο μητρώο του λειτουργικού συστήματος πρέπει να γίνονται με πάρα πολύ προσοχή καθώς είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος σας.

 

Καλό θα ήταν όταν ολοκληρώσετε τις εργασίες σας να επαναφέρετε την τιμή στο 180 χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία.

 

Αυτό συμβαίνει επειδή το notepad δεν υποστηρίζει την κωδικοποίηση αυτών των αρχείων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσεται κάποιον άλλο επεξεργαστή κειμένου ή κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας ιστοσελίδων.

Ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει την κωδικοποίηση των αρχείων είναι το Notepad++.

Μπορείτε να το βρείτε σε αυτή τη διεύθυνση

 

Αυτό υποδηλώνει ότι το κλειδί δεν έχει αναγνωριστεί από τον υπολογιστή.

Ελέγξτε ότι το κλειδί είναι τοποθετημένο στον υπολογιστή. Εαν δεν είναι τοποθετήστε το.

Εάν το κλειδί είναι τύπου USB τότε επιβεβαιώστε ότι στην ακρή που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την υποδοχή ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι όταν είναι τοποθετημένο στη θύρα. Εαν δεν ανάβει τότε τοποθετήστε το σε άλλη θύρα (κατά προτίμηση στην πίσω πλευρά του υπολογιστή) και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα.

Εάν και πάλι δεν λειτουργεί μπορεί να μην έχει γίνει εγκατάσταση (η να έγινε απεγκατάσταση) των οδηγών του. Μπορέιτε τους κατεβάσετε αυτόνομα από εδώ και να εκτελέσετε το hdd32.exe που βρίσκεται μέσα στο αρχείο που κατεβάσατε.

Τέλος εάν τίποτα από τα παραπάνω δεν λειτουργήσει καλό θα ήταν εάν είναι δυνατό να δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε ένα άλλο υπολογιστή, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι ελλατωματικές οι θύρες του υπολογιστή.

 

Την τοποθεσία αποθήκευσης του εξαγώμενου αρχείου την επιλέγει ο χρήστης.

Δεν υπάρχει κάποια προκαθορισμένη θέση αποθήκευσης των δεδομένων.

Για να επιλέξετε την τοποθεσία αποθήκευσης των εξαγώμενων αρχείων:

1. Επιλέξτε από το κεντρικό μενού Εργαλεία -> Ρυθμίσεις.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Εξαγωγές δεδομένων.

3. Πατήστε το κουμπί Επιλογές εξαγωγών.

4. Επιλέξτε την καρτέλα Εξαγωγή Προσφορών σε ASCII.

5. Στο πεδίο Κατάλογος Εξαγωγής επιλέξτε την τοποθεσία στο δίσκο που θέλετε να αποθηκευτούν τα δεδομένα (πρέπει να έχετε δικαιώμα εγγραφής στο κατάλογο που θα επιλέξετε)

6. Πατήστε OK

Εμφανίζει το σφάλμα:

"There was an error with user license. Error Code: 0"

Το πρόβλημα οφείλεται στο ότι δεν είναι συνδεδεμένο το usb hasp.

Αν το usb hasp είναι συνδεδεμένο, βεβαιωθείτε πως ανάβει το κόκκινο λαμπάκι του.

Επίσης δοκιμάστε να συνδέσετε το hasp σε άλλη θύρα usb.

 

Sql Server Language: Greek_CI_AS

Regional Settings

Client-Server

Language: Greek

Short Date: 31/12/2011 (d/M/yyyy)

Decimal Symbol: ,

Digit grouping symbol: .

Currency: eur

 

 

Πρόβλημα:

Σε Windows 7 όταν τρέχω το MSPM για πρώτη φορά, εμφανίζεται παράθυρο

σφάλματος με μήνυμα "Unexpected Error".

Λύση:

Την πρώτη φορά τρέχετε το MSPM με δικαιώματα administrator.

Μετά την πρώτη φορά τρέχετε το MSPM κανονικά.

 

Δεν ανοίγει το MSPM και εμφανίζει το σφάλμα: Runtime-error 13: Type mismatch.

1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα regedit.exe για επεξεργασία της registry.

2. Εντοπίζουμε το path για το MSPM:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Cadvanced applications\MSPM και το διαγράφουμε.

3. Ανοίγουμε-τρέχουμε ξανά το MSPM .

 

 

Για SQL server Express 2005

1. Κατεβάζετε το SQL Management Studio από Microsoft και το εγκαθιστάτε.

2. Ανοίγετε μέσα από το Management Studio το αρχείο sql (mspmdbgr_xxx.sql), το οποίο θα το βρείτε είτε στο φάκελο sql της εγκατάστασης είτε στο cd εγκατάστασης.

3. Αν θέλετε να δημιουργήσετε βάση δεδομένων με διαφορετικό όνομα από MSPMDB (π.χ. MSPMDB2) κάντε ένα replace all στο sql αρχείο και αντικαταστήστε το MSPMDB με MSPMDB2.

4. Πατήστε το κόκκινο θαυμαστικό που βρίσκεται στην toolbar από επάνω και περιμένετε οσότου εκτελεστεί το query. Η νέα βάση δεδομένων είναι έτοιμη.

5. Κατόπιν πηγαίνετε μέσα στις βάσεις δεομένων και εντοπίστε τη νέα βάση δεδομένων, ανοίξτε στο δένδρο το φάκελο security της νέας βάσης δεδομένων και μετά ανοίξτε το φάκελο Users. Δεξί κλικ στο φάκελο Users και επιλέξτε νέος χρήστης.

6. Στο παράθυρο που εμφανίζεται βάλτε για User name mspm_user, για login name βάλτε πάλι mspm_user.

7. Παρακάτω στο database role membership επιλέξτε db_owner.

 

 

Αν υπάρχει πρόβλημα με τις εκτυπώσεις τις μαζικές του MSPM ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αρχεία στο φάκελο WINDOWS/system32:

MSBIND.dll

MSDATREP.ocx

MSDBRPTR.dll

msstdfmt.dll

 

και στο φάκελο Program Files/common files

MSDERUN.dll

 

Αν όχι κατεβάστε από τα downloads του MSPM το  Microsoft System dlls για ΒΔ

 

Για λειτουργικά πριν τα windows XP υπάρχουν τροποποιημένα templates για να γίνετε σωστή εκτύπωση. Για Windows XP είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Internet explorer 8.

 

Το σφάλμα συμβαίνει με το που ανοίγει το MSPM και οφείλεται στο resizing της φόρμας του προγράμματος. Μια γρήγορη(προσωρινή) λύση ειναι η εγκατάσταση της debug έκδοσης του MSPM. To σφάλμα έχει διορθωθεί στην έκδοση 1.4.77 και μετά.

 

Πρόβλημα

   Δεν μπορώ να επεξεργαστώ τα thtml αρχεία. Δεν διαβάζονται σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

 


Λύση

  Κατεβάζετε το notepad++ (Υπάρχει σχετικό link στα downloads)και ανοίγετε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα αρχεία thtml. Ή χρησιμοποιείτε dreamweave.

 

Πρόβλημα

  Δεν αναγνωρίζονται οι ελληνικοί χαρακτήρες μέσα στο MSPM.


Λύση

  Πρέπει το collation της βάσης δεδομένων του MSPM να αλλαχθεί σε Greek_CI_AS

 

Πρόβλημα

  Κολλάει το MSPM με τους πελάτες, κυρίως στη διαγραφή κάποιου πελάτη.


Λύση

   Φταίει το ότι προσπαθεί να διαγράψει ανενεργούς πελάτες. Αν από τη registry αλλάξει κάποιος το όριο μετά το πέρας του οποίου γίνεται ανενεργός σε κάτι μεγαλύτερο τότε η διαγραφή πραγματοποιείται.

ΗΚΕΥ_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADvanced applications\MSPM\InactiveCustDays

  - default τιμή 180.

 

Πρόβλημα

 

  Εκτύπωση ανά σύνθεση. Error in line 4, variable not set or with block variable not set.


Λύση

  Με επανεγκατάσταση το πρόβλημα λύνεται.

 

Πρόβλημα

  Δεν δημιουργούνται τα αρχεία ASCII (ΤΧΤ) από τις εξαγωγές προσφορών για το ERP.


Λύση

   Από το μενού -->

ΕΡΓΑΛΕΙΑ/ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

  δίνεται το path όπου θα αποθηκεύονται τα αρχεία εξαγωγών.

 

1. Κατεβάστε το SQL Native Client, και τρέξτε το.
2. Επιλέξτε uninstall και αφού απεγκατασταθεί, κάντε επανεκκίνηση.
3. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τον SQL Server Express.

 

 

Αυτό συμβαίνει διότι παλαιότερες εκδόσεις των οδηγών HASP, κατά την εγκατάσταση δεν ελέγχουν αν οι οδηγοί χρησιμοποιούνται από το σύστημα.

Για αυτό θα πρέπει να γίνει αφαίρεση τους από ασφαλή λειτουργία.

Θα πρέπει
1. Να αποθηκεύσετε από το Internet το εργαλείο αφαίρεσης παλιών οδηγών HASP. Η διεύθυνση είναι ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/new_releases/driver/HASP4_driver_cmdline.zip
2. Να αποσυμπιέσετε το προηγούμενο αρχείο στην επιφάνεια εργασίας. (Θα πρέπει δηλαδή στην επιφάνεια εργασίας να βρίσκεται ένας φάκελος με το όνομα "HASP4_driver_cmdline" και ο οποίος θα περιέχει τέσσερα αρχεία.
3. Να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (safe mode).
1. Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή πατάτε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο F8 (μπορεί να ακουστεί και το κουδουνάκι του υπολογιστή) μέχρι να εμφανιστεί μια οθόνη που παρουσιάζει διάφορες επιλογές εκκίνησης. Μία από αυτές είναι η ασφαλής εκκίνηση (Safe mode).
4. Να ανοίξετε την εκτέλεση εντολών πατώντας Έναρξη (Start) -> Εκτέλεση (Run)
5. Να πληκτρολογείσετε (μαζί με τα εισαγωγικά και τα σύμβολα) "%userprofile%\Desktop\HASP4_driver_cmdline\hinstall.exe" -remove
6. Θα εμφανιστεί ένα μικρό παραθυράκι, το οποίο θα κάνει αφαίρεση των οδηγών HASP. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εμφανιστεί ένας διάλογος που θα ενημερώνει ότι η διαδικάσία ολοκληρώθηκε.
7 Κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και εγκαταστήστε την εφαρμογή σας κανονικά.

 

Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται όταν υπάρχει εγκατεστημένη προγενέστερη έκδοση των οδηγών του κλειδιού (hasp) που δεν ήταν εφικτό να αντικατασταθέι από την νεότερη.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τους οδηγούς του κλειδιού χειροκίνητα, κατεβάζοντας τους νεότερους από εδώ.

Απλώς εκτελείτε το hdd32.exe και μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαμογή.

 

Αυτό υποδηλώνει ότι το κλειδί δεν έχει αναγνωριστεί από τον υπολογιστή.

Ελέγξτε ότι το κλειδί είναι τοποθετημένο στον υπολογιστή. Εαν δεν είναι τοποθετήστε το.

Εάν το κλειδί είναι τύπου USB τότε επιβεβαιώστε ότι στην ακρή που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την υποδοχή ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι όταν είναι τοποθετημένο στη θύρα. Εαν δεν ανάβει τότε τοποθετήστε το σε άλλη θύρα (κατά προτίμηση στην πίσω πλευρά του υπολογιστή) και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα.

Εάν και πάλι δεν λειτουργεί μπορεί να μην έχει γίνει εγκατάσταση (η να έγινε απεγκατάσταση) των οδηγών του. Μπορέιτε τους κατεβάσετε αυτόνομα από εδώ και να εκτελέσετε το hdd32.exe που βρίσκεται μέσα στο αρχείο που κατεβάσατε.

Τέλος εάν τίποτα από τα παραπάνω δεν λειτουργήσει καλό θα ήταν εάν είναι δυνατό να δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε ένα άλλο υπολογιστή, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι ελλατωματικές οι θύρες του υπολογιστή.