Μοντέλα κουζίνας

 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργοστασίων με πολλαπλά μοντέλα κουζίνας / ντουλάπας. Το κάθε μοντέλο μπορεί να έχει διαφορετικό κατασκευαστικό σύστημα, στυλ, και χρωματολόγιο. (Η δυνατότητα αυτή κάνει το σύστημα ιδανικό για αντιπροσώπους – εισαγωγείς περισσοτέρων του ενός κατασκευαστών οίκων)
 • Δυνατότητα συνύπαρξης περισσοτέρων του ενός μοντέλων εντός του ιδίου σχεδίου από το ίδιο ή διαφορετικό εργοστάσιο. (Είναι δυνατή η σχεδίαση χώρων εκθέσεων με διαφορετικές κουζίνες)
 • Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις κατασκευαστικές παραμέτρους του μοντέλου (πχ ύψος μπάζας, τυπικά ύψη πόρτας, τυπικά βάθη ερμαρίων κλπ), και μπορεί να τις προσαρμόζει στο δικό του κατασκευαστικό σύστημα.(Ιδανική ιδιότητα για ιδιοκατασκευαστές)

Σενάρια

 • Δημιουργία και φύλαξη σεναρίων ανά μοντέλο με συνδυασμούς επιλογών για κάθε μέλος της κουζίνας (υλικά προσόψεων, πάγκου, επένδυσης, κορνίζα κλπ), ώστε να παράγεται αποτέλεσμα άριστης ποιότητας από το επίπεδο του προσχεδίου.
 • Δυναμική αλλαγή σεναρίου σε μία κουζίνα για την παραγωγή εναλλακτικών προτάσεων με μία μόνο κίνηση.

Βιβλιοθήκη

 • Νέα δυναμική βιβλιοθήκη ερμαρίων με δενδροειδή δομή. Ταξινόμηση ερμαρίων με βάση τον τύπο, είδος, διάσταση κλπ ώστε να είναι εύκολη ή εύρεση και επιλογή τους.
 • Η βιβλιοθήκη φυλάσσεται εντελώς αυτόνομα ανά μοντέλο έτσι ώστε να συντηρείται εύκολα και να μεταφέρεται χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα μοντέλα.
 • Δυνατότητα εισαγωγής – διαγραφής - ενημέρωσης ερμαρίου βιβλιοθήκης, ενημέρωσης του εικονιδίου ή αλλαγής κατηγορίας ταξινόμησης του. Μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας βιβλιοθήκη από αντικείμενα χρησιμοποιώντας τις εκατομμύρια παραλλαγές του παραμετρικού ερμαρίου.

Παλέτα

 • Η παλέτα είναι μία προσωρινή βιβλιοθήκη που αποτελείται από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ερμάρια διαφόρων τύπων και διαστάσεων. Μπορείτε να σχεδιάσετε πολύ γρήγορα επιλέγοντας από την παλέτα και στη συνέχεια να αντικαταστήσετε κάποια από τα ερμάρια με πιο εξειδικευμένες επιλογές από την βιβλιοθήκη.
 • Παλέτες φυλάσσονται για κάθε μοντέλο ξεχωριστά και είναι διαθέσιμες όπως και η βιβλιοθήκη αμέσως μετά την επιλογή του μοντέλου.
 • Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώνει το περιεχόμενο της παλέτας όπως αυτός επιθυμεί προσθέτοντας ή αφαιρώντας ερμάρια ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης του.

Παραμετρικό ερμάριο

 • Εργαλείο κατασκευής ερμαρίων με εντελώς παραμετρικό τρόπο. Ο χρήστης ελέγχει όλα τα μέρη ενός ερμαρίου όπως (τύπος ερμαρίου, διαστάσεις – υλικά κουτιού, διαστάσεις – τύπους -λειτουργίες - εντοιχισμένη συσκευή για κάθε πόρτα χωριστά, καθώς και υλικό / χρώμα χωριστά για τον ταμπλά και το πλαίσιο της πόρτας)
 • Με το εργαλείο του παραμετρικού ερμαρίου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει θεωρητικά άπειρο αριθμό παραλλαγών και να ικανοποιήσει όλες τις κατασκευαστικές ανάγκες της μελέτης του.
 • Με το ίδιο εργαλείο μπορεί να επέμβει σε ήδη υπάρχοντα στο σχέδιο ερμάρια και να τροποποιήσει κάποιες από τις ιδιότητες τους ακόμη και αν αυτά προέρχονται από την βιβλιοθήκη. Δημιουργεί έτσι ερμάρια ειδικής κατασκευής που διατηρούν τον αρχικό κωδικό τους).
 • Απεικόνιση του ερμαρίου με ολόκληρη την εσωτερική του κατασκευή ώστε να είναι δυνατή η διαστασιολόγησή του κάθε ενός μέλους του (πχ πάτος, πλαϊνό, εσωτερικό ράφι κλπ).
 • Διαδικασία κοπής του ερμαρίου στα σημεία που συναντά οικοδομικό στοιχείο (πχ εξέχουσα κολώνα). Ο χρήστης μπορεί να διαστασιολογήσει τα σημεία της κοπής.

Πάγκοι και συμπληρώματα

 • Οι πάγκοι, επενδύσεις, πλαϊνά, φάσες κλπ δημιουργούνται εύκολα με ειδικά στερεά αντικείμενα που επιτρέπουν πρόσβαση του χρήστη σε όλες τις ιδιότητες τους όπως πάχος, υλικό, σόκορο, κωδικός κλπ.
 • Δυνατότητα δυναμικής μεταβολής των διαστάσεων των όλων των συμπληρωμάτων με γραφικό τρόπο επί της οθόνης.
 • Ρεαλιστική υλοποίηση των επεμβάσεων πάνω στα στερεά αντικείμενα (πχ οι τρύπες για νεροχύτες στους πάγκους).

Αξεσουάρ – συσκευές – διακοσμητικά - έπιπλα

 • Διατίθεται μία πλούσια βιβλιοθήκη με προσεκτικά σχεδιασμένα τρισδιάστατα αντικείμενα που χρησιμεύουν για την ολοκλήρωση της κουζίνας. Οι χρήστες που είναι ενταγμένοι στο συνδρομητικό πρόγραμμα της CADvanced applications λαμβάνουν ενημερώσεις των γενικών βιβλιοθηκών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανάλυση – κοστολόγηση

 • Το CABINET Designer διαθέτει ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα ανάλυσης και κοστολόγησης που προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη και είδη επιχειρήσεων του χώρου.
 • Ανάλυση και διαστασιολόγηση μερών εσωτερικής κατασκευής και πορτών – μετωπών  ομαδοποιημένων ανά ερμάριο στο σχέδιο για χρήση ιδιοκατασκευαστών με αυξημένη απόκλιση από τυποποιήσεις.
 • Αυτόματη κοστολόγηση με αποστολή δεδομένων στο MSPM* της CADvanced applications, με υποστήριξη συμπληρωμάτων και αξεσουάρ. Αφορά μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με κωδικοποιημένα προϊόντα και απαιτήσεις δικτύωσης και κεντρικής διοίκησης του κυκλώματος προσφοράς – παραγγελίας – προμήθειας.

Αυτοματισμοί για την αύξηση της παραγωγικότητας

 • Αυτόματη σχεδίαση κουζίνας σε τοίχο. Το πρόγραμμα συνθέτει ολόκληρη την κουζίνα όταν επιλέξετε τον τοίχο επί του οποίου θα αναπτυχθεί. Υποστηρίζει απλό τοίχο, τοίχο σε γάμα τοίχο σε πι και τοίχο πολλαπλών κλάδων.
 • Αυτόματη αλλαγή σεναρίου. Δυνατότητα που επιτρέπει την παραγωγή εναλλακτικών ολοκληρωμένων προτάσεων για την ίδια μελέτη χωρίς επέμβαση του χρήστη.
 • Αυτόματη δημιουργία του καταλόγου για την κοστολόγηση από το σχεδιαστικό πρόγραμμα. (Για εταιρείες που δεν έχουν αναπτύξει σύστημα κωδικοποίησης)

 

* Πρόγραμμα κοστολόγησης (διατίθεται ξεχωριστά)