Το σχεδιαστικό πρόγραμμα κουζίνας που συνδυάζει κορυφαία ποιότητα εικόνας, τεράστια ποικιλία υλικών και μορφών επίπλων αφού έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό του διαδικτύου, ευκολία στην χρήση. Είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία στο χώρο των επίπλων κουζίνας, και επίπλων κατοικίας και γραφείου. Η αυτόματη σχεδίαση κουζίνας και η παραμετρική σχεδίαση τρισδιαστάτων επίπλων, που έχουν συμπεριληφθεί στην τελευταία έκδοση, προωθούν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του πακέτου.

 

 Μοντέλα κουζίνας

 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργοστασίων με πολλαπλά μοντέλα κουζίνας / ντουλάπας. Το κάθε μοντέλο μπορεί να έχει διαφορετικό κατασκευαστικό σύστημα, στυλ, και χρωματολόγιο. (Η δυνατότητα αυτή κάνει το σύστημα ιδανικό για αντιπροσώπους – εισαγωγείς περισσοτέρων του ενός κατασκευαστών οίκων)
 • Δυνατότητα συνύπαρξης περισσοτέρων του ενός μοντέλων εντός του ιδίου σχεδίου από το ίδιο ή διαφορετικό εργοστάσιο. (Είναι δυνατή η σχεδίαση χώρων εκθέσεων με διαφορετικές κουζίνες)
 • Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις κατασκευαστικές παραμέτρους του μοντέλου (πχ ύψος μπάζας, τυπικά ύψη πόρτας, τυπικά βάθη ερμαρίων κλπ), και μπορεί να τις προσαρμόζει στο δικό του κατασκευαστικό σύστημα.(Ιδανική ιδιότητα για ιδιοκατασκευαστές)

 

Το πακέτο στην ιδανική του ανάπτυξη και λειτουργία στοχεύει στην απλοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας πώλησης της κουζίνας από την πρώτη επαφή με τον πελάτη ως το τελευταίο στάδιο της παραγγελίας και εγκατάστασης των προϊόντων του. 

 • Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη εργαλείων που επιταχύνουν τις ανελαστικές εργασίες της αλυσίδας πωλήσεων (π.χ. σενάρια εναλλακτικών λύσεων στη σχεδίαση)
 • Πληροφορεί σε πραγματικό χρόνο τον πωλητή και τον πελάτη για το κόστος της παρουσιαζομένης λύσεως.
 • Δίνει μια παραστατική άποψη της προτεινόμενης λύσης με την σύγχρονη μέθοδο φωτορεαλισμού που διαθέτει.
 • Αυτοματοποιεί και ουσιαστικά απαλλάσσει τον πωλητή από τις εργασίες «ερμηνείας» του σχεδίου, μετά την συμφωνία (παραγωγή προσφοράς, παραγγελία με διαχωρισμό ανά προμηθευτή, αυτόματη εισαγωγή στην εμπορική διαχείριση για τιμολόγιο)
 • Λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο με εσωτερικές και απομακρυσμένες θέσεις εργασίας για ενιαία διατήρηση και διαχείριση της βάσης δεδομένων.

 

Μοναδικό CRM που συνδυάζει δεδομένα πελατών - προσφορών με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας.

Σχεδιασμένο σε πλατφόρμα SQL SERVER μπορεί να διαχειριστεί πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων - υπηρεσιών και πελατών σε multiuser περιβάλλον, παράμετρος  που το καθιστά ιδανικό εργαλείο για μεσαίες επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό πωλητών,  στον ίδιο χώρο ή και σε απομακρυσμένες θέσεις εργασίας.

Το SURVEY είναι ένα πακέτο προγραμμάτων για ραπορτάρισμα σημείων και απόδοση τοπογραφικών ή πολεοδομικών σχεδίων ή τμημάτων χάρτη. Ενσωματώνει τα προγράμματα RAPORT και CONTOUR της CADvanced applications σε μία ενιαία εφαρμογή που αποσκοπεί στην αύξηση της λειτουργικότητας και παραγωγικότητας για τον μελετητή. Λειτουργεί απ'ευθείας μέσα στο περιβάλλον AutoCAD και τα σχέδια που παράγονται είναι αναγνώσιμα από οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραμμα ή GIS χωρίς καμμιά μετατροπή, πράγμα που δίνει στο Survey την μοναδική του ευελιξία και αποδοτικότητα.

Η απλότητα και αμεσότητα των εργαλείων του SURVEY που λειτουργούν ως προέκταση των εντολών του AUTOCAD, έχουν εκτιμηθεί από τους μελετητές τοπογράφους, και πολιτικούς μηχανικούς, μελετητικές εταιρείες αλλά και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το οποίο για σειρά ετών χρησιμοποιεί το SURVEY στην εκπαιδευτική διαδικασία των νέων μηχανικών.

Στο πλαίσιο διάδοσης της εφαρμογής σε ευρύ κύκλο μελετητών, νέων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών, και λαμβάνοντας υπ' όψη την οικονομική συγκυρία η εταιρεία προσφέρει την εφαρμογή σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. 

 

Η ΜΗΚΟΤΟΜΗ αποτελείται από μία σειρά προγραμμάτων που λειτουργούν στο περιβάλλον του AutoCAD. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν το βασικό εργαλείο για την αυτόματη σχεδίαση της υψομετρικής μελέτης των δρόμων όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές του αρθρου 119 παρ. 7 του Π.Δ. 696-74 (Β' Κεφάλαιο Πράξης Εφαρμογής).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

 • Εισαγωγή και επεξεργασία των διατομών (κωδικός, υψόμετρο αριστερά, δεξιά και στον άξονα, απόσταση μεταξύ των διατομών.
 • Εισαγωγή χαρακτηριστικών σημείων εδάφους (κατώφλια, κρασπεδόρειθρα, φρεάτια ομβρίων και ακαθάρτων).
 • Εκτύπωση δεδομένων με υπολογισμό χιλιομετρικής θέσης για έλεγχο και επεξεργασία μηκοτομής.

H Landbase είναι μία πολεοδομική εφαρμογή για το AutoCAD. Καλύπτει τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ που αναφέρονται στα κεφάλαια Α' και Γ' της πράξης εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ. Με την Landbase ο μελετητής μπορεί με ευκολία να μεταφέρει την πολεοδομική μελέτη πάνω στο κτηματογραφικό διάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς που έχουν προκύψει σε οτι αφορά στην ρυμοτόμηση ή όχι χαρακτηριστικών στοιχείων, προϋποθέσεις πλάτους οδών, τη σχέση Ρ.Γ. μεταξύ τους, τις τυχόν υπάρχουσες τεχνικές εκθέσεις κλπ. Η Landbase παρέχει εργαλεία για την αυτοματοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την παραγωγή των παραδοτέων στοιχείων όπως:

Η ΜΕΛΕΤΗ είναι μια αρχιτεκτονική εφαρμογή για περιβάλλον AutoCAD με συνθετικό προσανατολισμό. Περιλαμβάνει μία σειρά εργαλείων και εντολών εξειδίκευσης του AutoCAD για τις ανάγκες της αρχιτεκτονικής μελέτης, όπως αυτή εκπονείται και παρουσιάζεται στην καθημερινή πρακτική του αρχιτεκτονικού γραφείου. Διαθέτει περισσότερα από 1200 αρχιτεκτονικά σύμβολα, λεπτομέρειες και υλικά προερχόμενα εξ ολοκλήρου από την εγχώρια αγορά, με την βοήθεια των οποίων μπορείτε να δώσετε στην μελέτη σας επαγγελματικό χαρακτήρα χωρίς να απαιτηθεί υπερβολική διάθεση χρόνου και κόστους.