Το SURVEY είναι ένα πακέτο προγραμμάτων για ραπορτάρισμα σημείων και απόδοση τοπογραφικών ή πολεοδομικών σχεδίων ή τμημάτων χάρτη. Ενσωματώνει τα προγράμματα RAPORT και CONTOUR της CADvanced applications σε μία ενιαία εφαρμογή που αποσκοπεί στην αύξηση της λειτουργικότητας και παραγωγικότητας για τον μελετητή. Λειτουργεί απ'ευθείας μέσα στο περιβάλλον AutoCAD και τα σχέδια που παράγονται είναι αναγνώσιμα από οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραμμα ή GIS χωρίς καμμιά μετατροπή, πράγμα που δίνει στο Survey την μοναδική του ευελιξία και αποδοτικότητα.

Η απλότητα και αμεσότητα των εργαλείων του SURVEY που λειτουργούν ως προέκταση των εντολών του AUTOCAD, έχουν εκτιμηθεί από τους μελετητές τοπογράφους, και πολιτικούς μηχανικούς, μελετητικές εταιρείες αλλά και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το οποίο για σειρά ετών χρησιμοποιεί το SURVEY στην εκπαιδευτική διαδικασία των νέων μηχανικών.

Στο πλαίσιο διάδοσης της εφαρμογής σε ευρύ κύκλο μελετητών, νέων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών, και λαμβάνοντας υπ' όψη την οικονομική συγκυρία η εταιρεία προσφέρει την εφαρμογή σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. 

 Βασικές βελτιώσεις απο προηγούμενες εκδόσεις 

 • 50 νέα τοπογραφικά σύμβολα
 • 16 νέες μέθοδοι επιλογής και διαχείρισης σημείων
 • Νέα στύλ γραμμής
 • Γεωμετρικές κατασκευές για όλα τα τοπογραφικά προβλήματα
 • Διανομές- εμβαδομετρήσεις όρια οικοπέδων
 • Αρχείο για ΜΗΚΟΤΟΜΗ (Εφαρμογή της CADvanced applications για την πράξη εφαρμογής)
 • Μετατροπή HATT σε ΕΓΣΑ'87
 • Πρόσθεση-αφαίρεση κόμβων
 • Ενωση-κλείσιμο πολυγώνων
 • Μετατροπή τόξου σε πολύγωνο
 • Εκκαθάριση γραμμών που συμπίπτουν

 Βελτιωμένη διαχείριση blocks 

 • Περιστροφή μεμονομένη και μαζική
 • Αντικατάσταση-τροποποίηση χαρακτηριστικών
 • Μεταφορά-διαγραφή απο διαφάνειες

Αλλες δυνατότητες 

 • Διαστασιολόγηση
 • Πινακίδες ΕΓΣΑ διανομή, Σχεδίαση
 • Διαφάνειες κτηματογράφησης-πολεοδομικής μελέτης
  Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις : Διανομή όλου του σχεδίου με πινακίδες ΕΓΣΑ σε layouts (paper space) . Διανομή όλου του σχεδίου με πινακίδες τυχαίου μεγέθους σε layouts (paper space) . Φίλτρο σημείων . Ταχύτατη ανάγνωση και αναζήτηση σημείων . Απόκρυψη - εμφάνιση κωδικών - υψομέτρων σε επιλεγμένα σημεία . Ψηφιοποίηση σημείων επί πολυγωνικής . Μετάθεση αρίθμισης ταχυμετρικών . Πρόθεμα σε κωδικό ταχυμετρικών . Νέες ιδιότητες στα σημεία (ορατότητα, συμμετοχή σε τριγωνοποίηση).

Το CONTOUR αποτελεί το βασικό εργαλείο CAD για την σχεδίαση ισοϋψών καμπυλών και ψηφιακού μοντέλου εδάφους για τοπογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες συναφείς εφαρμογές.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Ανάγνωση από αρχείο σημείων της μορφής κωδικός,Χ,Ψ,H (ascii).
 • Επίλυση του συνόλου της περιοχής ή διαίρεσης σε επιμέρους πινακίδες.
 • Δυνατότητα αποκλεισμού σημείων χωρίς υψομετρική πληροφορία.
 • Αυτόματος υπολογισμός υψομέτρου τυχαίου σημείου.

Δημιουργία/επεξεργασία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM). 

 • Δημιουργία DTM με μορφή τριγώνων (3DFACE).
 • Υπολογισμός σχεδίαση εκσκαφών (όγκος ορύγματος, επιχώματος) με περίγραμμα και στάθμη.
 • Δάπεδο οριζόντιο ή με τυχαία κλίση.
 • Μετασχηματισμός σε ορθογωνικό κάναβο.
 • Σχεδίαση μηκοτομής.
 • Ελεγχος αμοιβαίας ορατότητας μεταξύ δύο σημείων.
 • Στατιστικά στοιχεία ψηφιακό μοντέλο.
 • Αριθμός τριγώνων, μέγιστο - ελάχιστο υψόμετρο, μέγιστη - ελάχιστη κλίσης.
 • Γραμμή μέγιστης κλίσης από τυχαίο σημείο.
 • Δυνατότητα εντοπισμού της κατεύθυνσης διοχέτευσης του νερού στο ψηφιακό μοντέλο.
 • Χρωματισμός των τριγώνων ανά κατηγορία κλίσης ή ανά υψομετρική ζώνη.
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου με hide, shade ή render.
 • Αυτόματη εισαγωγή πινακιδίων με αξιοποίηση του paper space.
 • Το "κόψιμο" των ορίων της πινακίδας γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα χωρίς να αλλοιώνεται το πραγματικό σχέδιο.
 • Υπολογισμός εμβαδού τριγώνων σε προβολή και ανάπτυγμα.
 • Καθορισμός γραμμών αλλαγής κλίσης με βάση polyline στο σχέδιο ή επιλογή των κορυφών των γραμμών αλλαγής κλίσης από το χρήστη.
 • Καθορισμός οάσεων (περιοχή χωρίς καμπύλες).
 • Γρήγορη αφαίρεση τριγώνου με επιλογή μόνο ενός σημείου στο εσωτερικό του.
 • Επέμβαση και διόρθωση σε σημεία και τρίγωνα.
 • Δημιουργία break-lines και οάσεων.

Σχεδίαση ισοϋψών καμπυλών 

 • Προσχέδιο καμπυλών για έλεγχο και διορθώσεις.
 • Σχεδίαση των ισοϋψων σε οποιαδήποτε ισοδιάσταση και σε ένα layer με ενσωματωμένη την υψομετρική πληροφορία.
 • Αυτόματη αναγραφή υψομέτρου κατά μήκος μιάς τέμνουσας γραμμής.
 • Εμφάνιση μεγαλύτερου και μικρότερου υψομέτρου.
 • Αυτόματη αλλαγή χρωμάτων και τύπου γραμμής με επιλεγμένο βήμα.
 • Αναγραφή υψομέτρου ισοϋψων.
 • Εξομάλυνση ισοϋψων.
 • Αυτόματη εισαγωγή πινακίδων.

Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις 

 • Διαχείριση απεριόριστου αριθμού σημείων.
 • 5πλάσια ταχύτητα τριγωνοποίησης και σχεδιασμού ισοϋψών (τεχνολογία ARX).
 • Γραμμές αλλαγής κλίσης - γραμμές διάσπασης τριγώνων (χαρακτηρισμός επί του σχεδίου).
 • Σχεδίαση καμπυλών με lineweights (πάχη γραμμών).

 Βασικές βελτιώσεις απο προηγούμενες εκδόσεις 

 • 50 νέα τοπογραφικά σύμβολα
 • 16 νέες μέθοδοι επιλογής και διαχείρισης σημείων
 • Νέα στύλ γραμμής 
 • Γεωμετρικές κατασκευές για όλα τα τοπογραφικά προβλήματα
 • Διανομές- εμβαδομετρήσεις όρια οικοπέδων
 • Αρχείο για ΜΗΚΟΤΟΜΗ
 • Μετατροπή HATT σε ΕΓΣΑ'87
 • Πρόσθεση-αφαίρεση κόμβων
 • Ενωση-κλείσιμο πολυγώνων
 • Μετατροπή τόξου σε πολύγωνο
 • Εκκαθάριση γραμμών που συμπίπτουν

 Βελτιωμένη διαχείριση blocks 

 • Περιστροφή μεμονομένη και μαζική
 • Αντικατάσταση-τροποποίηση χαρακτηριστικών
 • Μεταφορά-διαγραφή απο διαφάνειες 

Αλλες δυνατότητες 

 • Νέα στύλ κειμένου-διαστάσεων
 • Διαστασιολόγηση
 • Πινακίδες ΕΓΣΑ διανομή, Σχεδίαση
 • Διαφάνειες κτηματογράφησης-πολεοδομικής μελέτης

Νέες δυνατότητες και βελτιώσεις : Διανομή όλου του σχεδίου με πινακίδες ΕΓΣΑ σε layouts (paper space) . Διανομή όλου του σχεδίου με πινακίδες τυχαίου μεγέθους σε layouts (paper space) . Φίλτρο σημείων . Ταχύτατη ανάγνωση και αναζήτηση σημείων . Απόκρυψη - εμφάνιση κωδικών - υψομέτρων σε επιλεγμένα σημεία . Ψηφιοποίηση σημείων επί πολυγωνικής . Μετάθεση αρίθμισης ταχυμετρικών . Πρόθεμα σε κωδικό ταχυμετρικών . Νέες ιδιότητες στα σημεία (ορατότητα, συμμετοχή σε τριγωνοποίηση).