Το σχεδιαστικό πρόγραμμα κουζίνας που συνδυάζει κορυφαία ποιότητα εικόνας, τεράστια ποικιλία υλικών και μορφών επίπλων αφού έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό του διαδικτύου, ευκολία στην χρήση. Είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία στο χώρο των επίπλων κουζίνας, και επίπλων κατοικίας και γραφείου. Η αυτόματη σχεδίαση κουζίνας και η παραμετρική σχεδίαση τρισδιαστάτων επίπλων, που έχουν συμπεριληφθεί στην τελευταία έκδοση, προωθούν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του πακέτου.

 

 Μοντέλα κουζίνας

  • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργοστασίων με πολλαπλά μοντέλα κουζίνας / ντουλάπας. Το κάθε μοντέλο μπορεί να έχει διαφορετικό κατασκευαστικό σύστημα, στυλ, και χρωματολόγιο. (Η δυνατότητα αυτή κάνει το σύστημα ιδανικό για αντιπροσώπους – εισαγωγείς περισσοτέρων του ενός κατασκευαστών οίκων)
  • Δυνατότητα συνύπαρξης περισσοτέρων του ενός μοντέλων εντός του ιδίου σχεδίου από το ίδιο ή διαφορετικό εργοστάσιο. (Είναι δυνατή η σχεδίαση χώρων εκθέσεων με διαφορετικές κουζίνες)
  • Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις κατασκευαστικές παραμέτρους του μοντέλου (πχ ύψος μπάζας, τυπικά ύψη πόρτας, τυπικά βάθη ερμαρίων κλπ), και μπορεί να τις προσαρμόζει στο δικό του κατασκευαστικό σύστημα.(Ιδανική ιδιότητα για ιδιοκατασκευαστές)

 

Το πακέτο στην ιδανική του ανάπτυξη και λειτουργία στοχεύει στην απλοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας πώλησης της κουζίνας από την πρώτη επαφή με τον πελάτη ως το τελευταίο στάδιο της παραγγελίας και εγκατάστασης των προϊόντων του. 

  • Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη εργαλείων που επιταχύνουν τις ανελαστικές εργασίες της αλυσίδας πωλήσεων (π.χ. σενάρια εναλλακτικών λύσεων στη σχεδίαση)
  • Πληροφορεί σε πραγματικό χρόνο τον πωλητή και τον πελάτη για το κόστος της παρουσιαζομένης λύσεως.
  • Δίνει μια παραστατική άποψη της προτεινόμενης λύσης με την σύγχρονη μέθοδο φωτορεαλισμού που διαθέτει.
  • Αυτοματοποιεί και ουσιαστικά απαλλάσσει τον πωλητή από τις εργασίες «ερμηνείας» του σχεδίου, μετά την συμφωνία (παραγωγή προσφοράς, παραγγελία με διαχωρισμό ανά προμηθευτή, αυτόματη εισαγωγή στην εμπορική διαχείριση για τιμολόγιο)
  • Λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο με εσωτερικές και απομακρυσμένες θέσεις εργασίας για ενιαία διατήρηση και διαχείριση της βάσης δεδομένων.