Το πακέτο στην ιδανική του ανάπτυξη και λειτουργία στοχεύει στην απλοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας πώλησης της κουζίνας από την πρώτη επαφή με τον πελάτη ως το τελευταίο στάδιο της παραγγελίας και εγκατάστασης των προϊόντων του. 

 • Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη εργαλείων που επιταχύνουν τις ανελαστικές εργασίες της αλυσίδας πωλήσεων (π.χ. σενάρια εναλλακτικών λύσεων στη σχεδίαση)
 • Πληροφορεί σε πραγματικό χρόνο τον πωλητή και τον πελάτη για το κόστος της παρουσιαζομένης λύσεως.
 • Δίνει μια παραστατική άποψη της προτεινόμενης λύσης με την σύγχρονη μέθοδο φωτορεαλισμού που διαθέτει.
 • Αυτοματοποιεί και ουσιαστικά απαλλάσσει τον πωλητή από τις εργασίες «ερμηνείας» του σχεδίου, μετά την συμφωνία (παραγωγή προσφοράς, παραγγελία με διαχωρισμό ανά προμηθευτή, αυτόματη εισαγωγή στην εμπορική διαχείριση για τιμολόγιο)
 • Λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο με εσωτερικές και απομακρυσμένες θέσεις εργασίας για ενιαία διατήρηση και διαχείριση της βάσης δεδομένων.

Μέσα που έχουν αναπτυχθεί από την CADvanced applications για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Σχεδίαση σύστηματος μαζικής δημιουργίας και κατασκευής σύστημάτων κουζίνας παραμετρικά. 

 • Σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης «Σεναρίων» (Σύνολα επιλογών των χαρακτηριστικών μιάς κουζίνας δεδομένου αισθητικού και κατασκευαστικού αποτελέσματος).
 • Δυνατότητα σχεδίασης διαφόρων μοντέλων κουζίνας στο ίδιο σχέδιο (Περίπτωση σχεδίασης έκθέσεων).
 • Πιστότητα παρουσίασης επίπλων (με τα σκαλίσματα) χωρίς παραμόρφωση της κλίμακας τους.
 • Πρόγραμμα δημιουργίας ειδικών κατασκευών με απεριόριστες δυνατότητες επέκτάσεων.
 • Πρόγραμμα εισαγωγής στο σχέδιο μη γραφικών δεδομένων με στενή σχέση με τα έπιπλα (πχ αξεσσουάρ που επιτρέπεται να επικοληθούν πάνω σε ένα ντουλάπι).

Ανάλυση - Κοστολόγηση

 • Απευθείας άντληση των προϊόντων από το σχέδιο αλλά και αυτόνομη λειτουργία.
 • Δενδρειδής ταξινόμηση προϊόντων με σύγχρονο σύστημα κατηγοριοποίησης που δεν απαιτεί την απομνημόνευση κωδικών.
 • Φύλαξη εικονιδίου στα προϊόντα  προσφορές – παραγγελίες με φύλαξη των σχεδίων από τα οποία προήλθαν και της έγχρωμης αναπαράστασης του χώρου και της κουζίνας στην οποία αναφέρονται.
 • Κεντρική βάση δεδομένων (προϊόντων, πελατών, προσφορών) με πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας.
 • Εξαγωγή δεδομένων σε συστήματα τρίτων (πχ εμπορικές εφαρμογές, ERP, παραγγελίες στο εξωτερικό κλπ).
 • Reports τιμοκαταλόγων και προσφορών με δυνατότητα εικονιδίων.
 • Στατιστικά δεδομένα πολλαπλών επιπέδων για αξιοποίηση από την διεύθυνση πωλήσεων και marketing.

Τεχνολογική υποδομή που έχει χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του πακέτου.

 • Σχεδιαστική πλατφόρμα και φωτορεαλισμός από το περισσότερο διαδεδομένο περιβαλλον CAD σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ο πλέον σύγχρονος μοντελοποιητής στερεών ACIS με NURBS (non-uniform B splines).
 • Bάση δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft SQL SERVER σε WINDOWS.

Πλεονεκτήματα από την απόκτηση του πακέτου.

 • Βελτίωση της ικανότητας παραγωγής μέσω της ακριβούς διαστασιολόγησης από το σχέδιο.
 • Δραματική βελτίωση του χρόνου κατά την διαδικασία που μεσολαβεί από την προσφορά μέχρι την παράδοση της κουζίνας.
 • (Για τις αντιπροσωπείες) Αυτοματοποιημένη μέθοδος δημιουργίας βιβλιοθηκών για εταιρείες που εκπροσωπούν πολλαπλά εργοστάσια και μοντέλα.
 • Βελτίωση των αποτελεσμάτων πωλήσεων από την κεντρική αξιοποίηση των προσφορών.
 • Επεκτασιμότητα και ευκολία συντήρησης, οικείο περιβάλλον AutoCAD και μεγάλος αριθμός εκπαιδευμένων χρηστών.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα τεχνολογικής υπεροχής ως προς τις ανταγωνιστικές εφαρμογές.