Η ΜΗΚΟΤΟΜΗ αποτελείται από μία σειρά προγραμμάτων που λειτουργούν στο περιβάλλον του AutoCAD. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν το βασικό εργαλείο για την αυτόματη σχεδίαση της υψομετρικής μελέτης των δρόμων όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές του αρθρου 119 παρ. 7 του Π.Δ. 696-74 (Β' Κεφάλαιο Πράξης Εφαρμογής).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

 • Εισαγωγή και επεξεργασία των διατομών (κωδικός, υψόμετρο αριστερά, δεξιά και στον άξονα, απόσταση μεταξύ των διατομών.
 • Εισαγωγή χαρακτηριστικών σημείων εδάφους (κατώφλια, κρασπεδόρειθρα, φρεάτια ομβρίων και ακαθάρτων).
 • Εκτύπωση δεδομένων με υπολογισμό χιλιομετρικής θέσης για έλεγχο και επεξεργασία μηκοτομής.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ

 • Ανάγνωση του αρχείου των διατομών και αυτόματη σχεδίαση της μηκοτομής με αναγραφή όλων των στοιχείων.
 • Σχεδίαση οριογραμμών ( αριστερά ,δεξιά, άξονα ) σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικά χρώματα.
 • Υπολογισμός και αναγραφή χιλιομέτρησης.
 • Σχεδίαση με οποιονδήποτε συνδυασμό κλίμακας.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΥΘΡΑΣ

 • Σχεδίαση της ερυθράς με εύχρηστο τρόπο (με κωδικό αξονοδιασταύρωσης, κλίση, απόσταση από αρχή και υψόμετρο, ελεύθερη επιλογή στην οθόνη).
 • Προσαρμογή της ερυθράς , εισαγωγή σημαιών στην προσαρμογή.
 • Αναγραφή υψομέτρων ερυθράς, στις ευθυγραμμίες και στις προσαρμογές.
 • Εισαγωγή σημαιών σε οποιοδήποτε σημείο της ερυθράς.
 • Αναγραφή των κλίσεων στο πινακάκι.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ

 • Εύχρηστος ορισμός των θέσεων των καταρρακτών.
 • Αυτόματος καταβιβασμός του καταρράκτη και αναγραφή της νέας υψομετρικής αφετηρίας.
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Αυτόματη σχεδίαση οριζοντιογραφίας. Επιλογή διαφορετικού πλάτους στα διάφορα τμήματα της κύριας οδού και των καθέτων σε αυτή.
 • Αναγραφή ονομάτων οδών ,κωδικών οικοδομικών τετραγώνων.